Prevádzkovateľ

SIGMA PUMPY SK, s.r.o.
Trenčianska 1887/29
915 01 Nové Mesto nad Váhom

IČO: 36312509
DIČ: SK2020182549

Bankové spojenie: 0084971153/7500, ČSOB

Tel.: 032/7717900

E-mail
HOT-LINE