Inštruktážne videá

Montáž čerpadla SVA a vzájomné nastavenie článkov

Použitie pre: SVA, SVD

Postup pri montáži čerpadiel typu SVA (použiteľné aj pre SVD) s dôrazom na správnu orientáciu článkov čerpadla.

Kontrola tlaku v nádobe

Použitie pre: Darlingy KONTA, LIDO, MINI

Popis pracovného postupu pri kontrole a úprave tlaku vzduchu v tlakových nádobách pri domácich vodárňach.

Nastavenie súosovosti

Použitie pre: CVX, SVA

Popis pracovného postupu pri kontrole a úprave vzájomného postavenia hriadeľov (súosovosť) vr. uvedenia prejavov nesprávneho postavenia a jeho následkov.

Výmena upchávkovej šnúry

Použitie pre: CVX, SVA

Popis prác pri výmene upchávkového tesnenia na hriadeľoch čerpadiel.