Výber čerpadla

VÝBER ČERPADLA -  všeobecné informácie:


Pre správnu a dlhodobo bezporuchovú funkciu čerpadla príp. kompletnej automatickej vodárne (Darling) je dôležité venovať výberu zariadenia náležitú pozornosť a dôkladne zvážiť podmienky jeho prevádzky.

Jeden z najzákladnejších parametrov pre voľbu čerpadla je čerpané médium (kvapalina) a jej vlastnosti – zvlášť miera jeho znečistenia. Ďalšie základné parametre pre voľbu čerpadla sú dopravované množstvo média a potrebný tlak resp. dopravná výška.

 

VÝBER ČERPADLA -  rozdelenie:


Podľa média:

Podľa umiestnenia:

  • Čerpadlá sacie – povrchové
  • Čerpadlá povrchové
  • Čerpadlá ponorné


ĎALŠIE ODKAZY A PRÍLOHY: