Montáž čerpadla SVA a vzájomné nastavenie článkov

Použitie pre: SVA, SVD

Postup pri montáži čerpadiel typu SVA (použiteľné aj pre SVD) s dôrazom na správnu orientáciu článkov čerpadla.