Nastavenie súosovosti

Použitie pre: CVX, SVA

Popis pracovného postupu pri kontrole a úprave vzájomného postavenia hriadeľov (súosovosť) vr. uvedenia prejavov nesprávneho postavenia a jeho následkov.