Tlakové nádoby (príklad voľby veľkosti)

V súčasnej dobe výrazne pre dané inštalácie prevažuje použitie tlakových nádob s gumovým vakom. Pre jeden rodinný dom (RD) so štvorčlennou rodinou sa doporučuje inštalácia takej nádoby s minimálnym objemom 80 L.
Všeobecne sa dá povedať, že čím väčšia je inštalovaná tlaková nádoba, tým menej je štartovacích cyklov čerpadla a tým je dlhšia životnosť celého systému.


V prípade inštalácie tlakovej nádoby s gumovým vakom odpadá problém s riešením nutného prisávania vzduchu do nádoby a s tým spojená väčšia náročnosť na údržbu zariadení. Tlakové nádoby s gumovým vakom vyžadujú kontrolu plniaceho plynu (vzduchu) cca. 1x/ za 6 mesiacov.


Stanovenie potrebného objemu tlakovej  nádoby:

  • Zapínací tlak čerpadla        2 bar
  • Vypínací tlak čerpadla        3,5 bar
  • Max. požadovaný prietok Q    180 l/min
  • Výkon čerpadla P            3 kWTabuľka č. 1:    koeficient pre stanovenie objemu nádoby

P (kW) 1 2 3 4 5 6 8 10
K 0,25 0,33 0,42 0,50 0,58 0,66 0,83 1,00

 

Z tabuľky č. 1 odčítame pre výkon čerpadla P= 3 kW koeficient K= 0,42. Vodná rezerva nádoby (VT) sa potom stanoví podľa vzťahu:

VT= K * Q = 0,42 * 180 = 75,6 L

V ďalšej tabuľke č. 2 potom pre hľadanie zadávame číslo rovnaké resp. najbližšej vyššej hodnoty.


Podľa tabuľky Stanovenie objemu tlakovej nádoby tabuľky č. 2, z tabuľky stanovená tlaková nádoba potrebnej veľkosti s objemom 300 L. Ako najvhodnejší sa dá potom zvoliť typ nádoby MAXIVAREM LS 300.

Poznámka:
Akumulačná tlaková nádoba – používa sa v inštaláciách, kde je potrebné vytvoriť dostatočnú rezervu (zásobu) vody pre prípad „rýchlych“ špičkových odberov, resp. v prípade, že zdroj vody nie je dostatočne výdatný a na pokrytie spotreby by krátkodobo nestačil.

>> späť na obsah