Príklad voľby povrchového čerpadla pre rodinný dom

Zdrojom vody je kopaná studňa (priemer nie je rozhodujúci) s celkovou hĺbkou 7 m, minimálna hladina vody môže klesnúť až na úroveň 4 m pod okolitý terén. Vodáreň by mala byť inštalovaná v garáži pri obytnom dome a to vo vodorovnej vzdialenosti cca 16 m. Pozemok leží na rovine – bez prevýšenia.

Maximálna sacia výška: 4 m
(zvislá vzdialenosť medzi osou/ sacím hrdlom čerpadla a minimálnou hladinou vody)
Odpor použitého sacieho koša: 1,7 m
Odpor vodorovného potrubia: 1,6 m
(celková dĺžka potrubia delené desať, t. j. 16 m/ 10= 1,6):

Celkový odpor by mal byť:   4+ 1,7+ 1,6= 7,3 m
Výsledok:    samonasávacie čerpadlo pre danú inštaláciu je možné použiť.
(vypočítaná hodnota je nižšia než 8 m)

Poznámka:
Pri prekročení sacej výšky 8 m je možné alternatívne použiť samonasávacie čerpadlo vybavené hlboko-sacím zariadením (injektor, ejektor), tzv. dvojrúrkové sanie. Tento princíp je však nehospodárny (s nízkou účinnosťou) a preto sa od neho v posledných rokoch upúšťa.

>> späť na obsah