Príklad voľby ponorného čerpadla pre rodinný dom

Príklad voľby čerpadla
Zdrojom vody pre RD (2 dospelí, 2 deti) je vŕtaná studňa s priemerom 110 mm (vnútorný priemer rúry), celková hĺbka studne je 31 m, podľa výkresovej dokumentácie má byť čerpadlo umiestnené v hĺbke 28 m pod povrchom. Studňa je vo vzdialenosti 40 m od miesta inštalácie tlakovej nádoby. Pozemok je v miernom svahu a prevýšenie medzi studňou a miestom pre tlakovú nádobu je 5 m. Požadovaný vypínací tlak tlakovej nádoby je 3,5 bar. (zodpovedá to cca 35 m  vodného stĺpca). Zapínací tlak je 2 bar. Výdatnosť prameňa bola zistená čerpacou skúškou a je stanovená na 0,62 l/s.


Stanovenie dopravnej výšky čerpadla pre danú inštaláciu:

  • Hĺbka ponoru: 28 m
  • Svahové prevýšenie: 5 m
  • Vodorovná vzdialenosť: 4 m
  • Požadovaný pretlak: 35 m
  • Celkom: 72 

Pre správnu funkciu je teda nutná inštalácia čerpadla s dopravnou výškou (výtlakom) min. 72 m.

V tomto prípade by bolo najoptimálnejšie použitie ponorného jedno-vretenového čerpacieho agregátu 1"–EVAU-16 s parametrami:

  • Qr = 0,65 l/s
  • Hmax= 80 m v.s.

Napájanie motora čerpadla je možné voliť podľa požiadaviek zákazníka resp. podľa dostupnej rozvodnej siete.

Z hľadiska dopravnej výšky čerpadlo vyhovuje aj s dostatočnou rezervou pre prípad prípadnej straty výkonu niekoľkoročným opotrebením.

Z hľadiska dopravovaného množstva je bezpodmienečne nutné inštalovať ochranu čerpadla proti behu bez vody – systém Kontroly hladiny. (viď. odsek podľa obsahu)
Sonda spodnej hladiny (poz. č.: 7 – viď. Náčrt inštalácie ponorného čerpadla v dostatočnej výške nad sacím otvorom čerpadla, sonda hornej hladiny (poz. č.: 6) minimálne vo výške 3 m* nad sondou spodnej hladiny *.

Poznámka:
V danom prípade by bola inštalovaná tlaková nádoba s objemom 100 L. Táto nádoba má využiteľný objem len cca 26 L – ide o objem vody, ktorý vytečie z nádoby v intervale medzi zapnutím (2 bar) a vypnutím (3,5 bar). Nemá teda zmysel čerpadlo zapínať skôr, než sa vo vrte vytvorí dostatočná zásoba vody pre jedno zopnutie čerpadla, t. j. 3 m vodného stĺpca vo vrte. Výška 3 m vodného stĺpca vo vrte 110 mm = cca. 28 L vody.

>> späť na obsah