Kontrola hladiny (automatické ovládanie čerpadla)

Popis činnosti a schéma zapojenia
Napájanie 230V AC zapojíme na svorky č. 5-6 (označenie L,N). Ponorné sondy (2 kusy) upevníme na potrubie nad čerpadlo (vzdialenosť sond určuje rozdiel hladín), vývody káblov zapojíme na svorky č.  1-4 (horná sonda 1/ 2, spodná sonda 3/ 4).
Kontakty stykača zapojíme do okruhu napájania čerpadla. Po zapojení, ak je prítomná voda pri hornej sonde, stykač zopne napájanie čerpadla a súčasne sa rozsvieti LED dióda.
Pri poklese hladiny vody pod spodnú sondu stykač rozpojí obvod napájania čerpadla. Pri opätovnom vystúpení hladiny vody k hornej sonde dôjde automaticky k opätovnému spusteniu čerpadla.

Pri použití sond s trojžilovým káblom je zapojenie nasledujúce:

  • svorka č. 1 – modrá
  • svorka č. 2 – žltozelená / šedá
  • svorka č. 3 – hnedá / čierna

>> späť na obsah