Čerpadlá na mierne znečistenú vodu (z rybníka, potoka, rieky, dažďovú vodu…)

Čerpadlá pre dané médium môžu byť podľa konštrukcie ako povrchové tak aj ponorné. Vyznačujú sa hlavne vyššou priechodnosťou obežným kolom, príp. ich celkovou špeciálnou konštrukciou či úpravou umožňujúcou čerpanie vôd s miernym obsahom mechanických prímesí (piesku, bahna a i.) a to na menšie vzdialenosti, resp. s menším prevýšením a to súčasne so zabezpečením dopravovaného množstva (objemu média).

Rozsah použitia týchto čerpadiel je veľmi široký a sú najčastejšie používané pri:

  • odčerpávaní zatopených pivníc
  • čerpaní záhradných jazierok a bazénov
  • čerpanie z akumulačných nádob na polievanie rastlín (využívanie dažďovej vody)
     

>> späť na obsah