Čerpadlá na čistú vodu (zo studne, vrtu, bazéna...)

Tieto čerpadlá je možné ďalej rozdeliť na dve ďalšie kategórie podľa ich inštalácie a to na:


Pri voľbe optimálneho čerpadla by mali byť zohľadnené aj ďalšie podmienky:

  • prítok vody do zdroja (výdatnosť prameňa)
  • hĺbka ponoru čerpadla
  • dĺžka výtlačného potrubia a požadovaný vypínací tlak (v prípade aut. vodárne)


V prípade požiadavky na odber väčšieho množstva vody než je výdatnosť prameňa (ak čerpadlo má väčší výkon než je výdatnosť zdroja) je nutná inštalácia ochrany čerpadla proti poškodeniu behom systému bez vody.


Čerpadlá sacie – povrchové, ktoré je možné úspešne použiť všade tam, kde sacia výška (vertikálna vzdialenosť medzi hladinou vody v zdroji a osou čerpadla) vrátane odporov v potrubí a tvarovkách (fitingy, armatúry, atď.) nepresiahne hodnotu 8 m.
Výhodou tejto kategórie čerpadiel je hlavne jednoduchá inštalácia, vysoká prevádzková spoľahlivosť a v prípade nutnosti ľahká údržba.
Možný príklad inštalácie daného typu čerpadla je znázornený na odkaze Náčrt inštalácie povrchového (samonasávacieho) čerpadla.

Sacie - povrchové čerpadlo (domáca vodáreň s povrchovým čerpadlom, napr. Darling) je väčšinou inštalované vo vhodnej miestnosti mimo zdroja vody a chránené pred poveternostnými vplyvmi napr. zamrznutím. Ideálna je napr. garáž, pivnica, technická miestnosť. Samozrejme je možná aj inštalácia pri zdroji vody, ak to dovoľujú podmienky.

Tieto čerpadlá sú ovládané pomocou tlakového spínača umiestneného čo najbližšie k tlakovej nádobe a vzájomne prepojeného elektrickým káblom a prepojovacím potrubím. Prepojovacie potrubie musí mať minimálne rovnakú svetlosť, ako je sacie hrdlo čerpadla.
Po zapnutí systému dôjde k spusteniu čerpadla a to do doby, než tlak v tlakovej nádobe dosiahne hodnotu nastavenú ako „vypínacia“. Potom tlakový spínač zabezpečí vypnutie napájania čerpadla. Pri odbere vody a následnom poklese tlaku na hodnotu nastavenú ako „zapínacia“ je napájanie čerpadla opätovne (automaticky) zapnuté a celý cyklus sa opakuje.
Čerpadlo je so zdrojom vody prepojené sacím potrubím a toto je zakončené sacím košom so spätnou klapkou – nie je teda potrebné priviesť elektrické rozvody k zdroju. Toto však neplatí v prípade, že je z dôvodu nedostatočnej kapacity zdroja nutné použiť niektorý zo spôsobov kontroly hladiny.

Možnosť použitia samonasávacieho čerpadla je posudzovaná podľa celkovej sacej výšky na čerpadle. Táto sa stanovuje ako súčet zvislej sacej výšky čerpadla a ďalších odporov v sacom rade. Zvislá sacia výška sa počíta od osi čerpadla (sacieho hrdla) po najnižšiu možnú hladinu v zdroji. Ďalej je nutné pripočítať:

  • odpor sacieho koša je v závislosti na použitom type, väčšinou v rozmedzí -1/ -2 m.
  • odpor vodorovného potrubia (pri dodržaní minimálnej svetlosti sacieho hrdla!!) sa potom zjednodušene počíta: celková dĺžka potrubia (m)/ 10= odpor (m v.s.)


Čerpadlá ponorné sa používajú v prípade, kedy nie je možné použiť samonasávaciu verziu čerpadla, alebo z nejakého iného dôvodu (napr. priestor v zdroji - vrte).

Čerpadlo ponorné je inštalované (zavesené) v zdroji vody a je ovládané pomocou tlakového spínača umiestneného čo najbližšie k tlakovej nádobe a je vzájomne prepojené potrubným rozvodom a elektrickým káblom. Prepojovacie potrubie musí mať minimálne rovnakú svetlosť, ako je výtlačné hrdlo čerpadla.
Po zapnutí systému dôjde k spusteniu čerpadla a to do doby, než tlak v tlakovej nádobe dosiahne hodnotu nastavenú ako „vypínacia“. Potom tlakový spínač zabezpečí vypnutie napájania čerpadla. Pri odbere vody a následnom poklese tlaku na hodnotu nastavenú ako „zapínacia“ je napájanie čerpadla opätovne (automaticky) zapnuté a celý cyklus sa opakuje. Ponorné čerpadlo môže byť tiež ovládané manuálne – väčšinou v prípadoch, kedy je čerpadlo používané ako zdroj vody na polievanie, napr. dopĺňanie akumulačnej nádrže, ručné polievanie hadicou.
Možný príklad inštalácie daného typu čerpadla je znázornený na odkaze Náčrt inštalácie ponorného čerpadla.

>> späť na obsah